دمای مورد نیاز گله با توجه به سن آن متفاوت می‌باشد. لازم است برای دسترسی به عملکرد مناسب گله در هر مقطع سنی دمای مناسب در آشیانه تأمین گردد. دماها باید در سطح جوجه‌ها تأمین گردد. بنابراین دماسنج‌ها می‌بایستی در ارتفاع۲۰ سانتیمتری سطح زمین نصب گردند. مشاهده رفتار جوجه‌ها و همچنین طرز پراکندگی آنها گویای چگونگی دمای محیط می‌باشد. همراه با رشد جوجه‌ها باید دما کاهش یافته و میزان تهویه افزایش یابد. ایجاد تعادل بین این دو عامل یعنی دما و تهویه بخصوص در فصول سرد نکته بسیار مهمی است. توزیع گرما نیز در داخل آشیانه بسیار مهم است بطوریکه اگر توزیع هوای گرم سریع و یکنواخت نباشد، ممکن است قسمت‌هایی از آشیانه بسیار گرم و قسمت‌های دیگر سرد باشد. اما به هر حال حتی در صورت توزیع یکنواخت حرارت نیز، وضعیت پراکندگی جوجه‌ها شاخص بسیار خوبی برای کنترل حرارت و وضعیت آشیانه می‌باشد. روز اول………….. ۳۳-۳۲ درجه سانتیگراد

روز دوم…………….۳۲-۳۱ درجه سانتیگراد

بقیه روزهای هفته اول…… ۳۰-۲۹ درجه سانتیگراد

هفته دوم…………… ۲۸-۲۶ درجه سانتیگراد

هفته سوم………….۲۵-۲۴ درجه سانتیگراد

هفته چهارم………۲۳ درجه سانتیگراد

هفته پنجم وبعد از آن………۲۰-۱۸ درجه سانتیگراد

 

  • به موازات اقدامات تأمین دما حفظ رطوبت به میزان ۶۰ – ۷۰ درصد از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.
  • در دمای بسیار گرم: جوجه ها نفس نفس زده، بالها افتاده و از منبع حرارت می‌گریزند.
  • در دمای بسیار پائین: جوجه ها مضطرب و پر سر و صدا شده، بر روی هم انباشته می‌شوند.
  • کوران هوا: جوجه ها از رفتن به تمام قسمت­های آشیانه اجتناب کرده، فقط در یک طرف جمع می‌شوند (بدرستی نمی‌شود تشخیص داد که جوجه­ها بطرف انسان جلب شده اند ویا از چیزی ترسیده‌اند).
  • در دمای متناسب و مطلوب: جوجه ها بطور یکنواخت پراکنده و در کف آشیانه پخش شده، راحت و آرام هستند.

تأمین دمای مورد نیاز گله:

دمای مورد نیاز گله به طرق مختلف تأمین می‌گردد از جمله کوره هوای گرم (با استفاده از مشعل با سوختهای مختلف)، بخاری معمولی، مادر گازی، برقی و… تامین می­شود.

دانلود جزوهالکترونیکی (pdf) این مقاله
تهیه و تدوین : گروه علمی آویژه دارو
منبع : The Poultry Site; 07 July 2020