دستمال مرطوب دامی آویژه دارو با هدف جلوگیری از ورم پستان و حفظ سلامتی بافت پستان در صنعت پرورش گاو شیری مورد استفاده قرار می گیرد. این محصول به عنوان یک ضدعفونی کننده ، ۹۹ درصد میکروارگانیسم های موثر بر بروز بیماری ورم پستان (شامل استافیلوکوک اورئوس و استرپتوکوک آگالاکتیه) را از بین می برد. از سایر مزایای دستمال مرطوب دامی، می توان به تحریک مناسب دام برای ترشح هورمون اکسی توسین (اصطلاحاً پایین دادن شیر) و حذف هزینه های مربوط به شستشو و خشک کردن سر پستان ها با حوله اشاره کرد.

لازم به ذکر است که دستمال مرطوب دامی آویژه دارو به صورتی فرموله شده است که ورود احتمالی آن به داخل شیر ، برای محصول و مصرف کننده هیچ گونه مشکلی ایجاد نخواهد کرد.