اين شركت از زمان آغاز فعاليت خود با دارا بودن نيروي انساني خلاق و توانمند خود موفقيتهاي زيادي را كسب نموده است كه به تعدادي از آنها اشاره مي شود:

  • اخذ گواهینامه مدیریت کیفیت کالا (ISO 9001:2008) از شرکت SGS سوئیس در سال ۱۳۹۲
  • اخذ گواهینامه بهداشتی صادرات (IR) در سال ۱۳۹۵
  • کسب استاندارد مدیریت ایمنی مواد غذایی (ISO 22000) از شرکت AGR در سال ۱۳۹۷
  • کسب استاندارد مواد غذایی (GMP) از شرکت AGR در سال ۱۳۹۷