دفتر مرکزی:

آدرس: تهران، خیابان وليعصر، خیابان فتحي شقاقي، خیابان فراهاني پور، پلاک ۱۱، طبقه اول

کد پستی: ۱۴۳۳۷۱۳۴۱۳

شماره تلفن تماس: ۷-۸۸۷۲۷۸۷۶ (۰۲۱)

شماره فکس: ۸۸۷۱۳۱۲۱ (۰۲۱)

کارخانه:

آدرس: ساوه، شهرك صنعتي كاوه، خیابان آزادي، خیابان ۲۲، پلاک ۱۶

کد پستی: ۳۹۱۴۳۴۸۳۱۵

شماره تلفن تماس: ۴۲۳۴۶۰۰۰ (۰۸۶)

شماره فکس: ۴۲۳۴۵۳۳۴ (۰۸۶)

آدرس پست الکترونیکی:

AvijehDaroo@Gmail.com

Info@avijehdaroo.co

1480542438_telegram  1480542515_social-instagram-new-square2