به وسیله یک برنامه نوردهی صحیح می­توان به طور رضایت­بخشی بر تعداد تخم­مرغ تولیدی، اندازه تخم­مرغ، مداومت در تولید و نهایتاً سوددهی تاثیر گذاشت.نحوه و مدت نور در دوره پرورش تأثیر بسزایی بر فرا رسیدن بلوغ جنسی دارد. افزایش مدت روشنایی در دوره پرورش باعث بلوغ زودرس و شروع تخمگذاری در سنین پایین می­شود. برعکس کاهش مدت روشنایی موجب تأخیر در بلوغ جنسی می­گردد. بلوغ زودرس باعث شروع تولید در شرایطی می­شود که رشد جثه بدن و دستگاه تولیدمثل هنوز برای تولید تخم مرغ کامل نشده و به این ترتیب اگر تخم مرغ شکسته نشود، هنگام خروج از کلوآک ( مخرج) موجب بیرون­زدگی مقعد می­گردد، از سوی دیگر منجر به تولید تخم­ مرغهایی کوچکتر از اندازه طبیعی می­شود و گله دچار کاهش پیک و افت­هایی بعد از پیک خواهد شد.

ساختار یک برنامه نوری : اگرچه توصیه برنامه نوری اساساً برای نژادهای مختلف وحتی در بین یک نژاد با توجه به مقاصد گوناگون متفاوت است، ولی اصول کلیه برنامه­های نوری یکسان می­باشد.

 

پنج بخش اصلی در یک برنامه نوری بشرح زیر می­باشد:

۱- روشنایی کامل در روزهای اول زندگی جهت شروع رشد و تشویق به مصرف خوراک

۲- کاهش تدریجی روشنایی تا رسیدن به شرایط مطلوب و ایده­آل جهت واکنش مناسب به تحریک نوری

۳- ثابت نگاه­داشتن دوره روشنایی در مقاطع کوتاه مدت جهت ایجاد تأخیر در بلوغ جنسی

۴- افزایش مدت روشنایی جهت تحریک بلوغ جنسی (هرگز تحریک نوری را قبل از رسیدن به وزن ایده­آل شروع نکنید)

افزایش اولیه مدت روشنایی جهت تحریک نوری کمتر از یک ساعت نباشد

۶- ثابت نگاه­داشتن مدت روشنایی و شدت نور جهت حفظ و ادامه تولید

مدت روشنایی ۸ تا ۱۰ ساعت تأثیر کمتر و مدت روشنایی ۱۲ تا ۱۴ ساعت بیشترین تأثیر را بر بلوغ جنسی دارد.

تنظیم زمان تحریک نوری به طور کلی به چهار عامل بستگی دارد:

۱- حداقل سن بلوغ جنسی که به طور ژنتیکی تعیین می­شود

۲- حداقل وزن بدن

۳- دریافت مواد مغذی برای تقویت و حمایت تولید

۴- طول روشنایی ثابت و یا در حال افزایش به میزان حداقل ۱۲ ساعت

دانلود جزوهالکترونیکی (pdf) این مقاله
تهیه و تدوین : گروه علمی آویژه دارو
منبع : The Poultry Site; 07 July 2020