شرکت آویژه دارو تصمیم گرفته است که به منظور تقدیر از تلاش هایی که منجر به ارتقای جایگاه سازمان در صنعت می شوند، تندیسی به نام “نشان افتخار آویژه دارو” اهدا کند.
این نشان به افرادی هدیه می شود که تلاش متمایزی انجام داده باشند و در جهت ارتقای برند آویژه دارو گام برداشته باشند.
در تاریخ هفتم آذرماه سال جاری ، با حضور مدیرعامل محترم شرکت آویژه دارو – جناب آقای مهندس سعید سزاوار حبیبی – و پرسنل واحدهای کنترل کیفی ، تولید ، تعمیرات و نگهداری و سایر بخش های سازمان ، افراد زیر مورد تقدیر قرار گرفته و نشان افتخار آویژه دارو به آنها اهدا شد.

  1. مسئول محترم فنی آویژه دارو ، جناب آقای دکتر عزیزی ، به پاس تلاش برای طراحی و تدوین فرمولاسیون های نوین و کتاب جدید محصولات آویژه دارو.
  2. مدیر محترم سیستم های آویژه دارو ، جناب آقای مهندس نوید رحمانی ، به پاس تلاش برای تدوین کتاب محصولات جدید و راه اندازی وب سایت شرکت.
  3. مدیر محترم آزمایشگاه آویژه دارو ، سرکار خانم مهندس صفری پور ، به پاس تلاش برای تدوین کتاب محصولات جدید ، ایجاد روحیه علمی و سازماندهی آزمایشگاه آویژه دارو