آخرین اخبار و مقالات علمی

دمای مورد نیاز گله

دمای مورد نیاز گله با توجه به سن آن متفاوت می‌باشد. لازم است برای دسترسی به عملکرد مناسب گله در هر مقطع سنی دمای مناسب در آشیانه تأمین

تایید شده توسط

logo one
logo two
logo three
logo four